ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ | Operation Joshua

 

joshua logo

2-11 July 2019
Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής
Online Application

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ MONO ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27/6/2019

APPLICATIONS ARE ACCEPTED ΟΝLΥ UNTIL 27/6/2019

Οδηγίες | Instructions

Is this your first Operation Joshua (or first since 2012)?
1. Click “Get Started”
2. Complete the “Create New Account” page
3. Activate your account by email
4. Log in and fill out your application

Ξεκινήστε | Get Started
Did you come to Operation Joshua in 2015?
1. Click “Get Started”
2. Enter your login information
3. Click “Επεξεργασία | Edit” to begin application
4. Information previously submitted will be displayed
5. Review and update your information
6. Submit your application

Forgot your password?
1. Click on “Forgot My Password”
2. Fill in the fields requested and click “Submit”
3. Your password will be emailed to you

Ξεκινήστε | Get Started
Did you attend Operation Joshua 6 or 7 (2013 or 2014)?
1. Click “Get Started”
2. Complete the “Returning Participant” page
3. Activation and Login details will be emailed to you
4. Activate your account from email link and log in
5. Click “Επεξεργασία | Edit” to begin application
6. Information previously submitted will be displayed
7. Review and update your information
8. Submit your application

If you participated in
Operation Joshua prior to 2013, please go back
and select “New Participant” from the dropdown menu.

Ξεκινήστε | Get Started
Θα είναι αυτή η πρώτη σας φορά στο Καθε Σπίτι
(ή η πρώτη σας φορά μετά το 2012);
1. Ξεκινήστε
2. Συμπληρώστε την φόρμα «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού»
3. Πιστοποιείστε τον λογαριασμό σας με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
4. Συμπληρώστε και παραδώστε την αίτησή σας για το Κάθε Σπίτι

Ξεκινήστε | Get Started
Έχετε συμμετάσχει στο Κάθε Σπίτι του 2015;
1. Ξεκινήστε
2. Καταχωρήστε τον Κωδικό Σύνδεσης
3. Πατήστε «Επεξεργασία | Edit» για να ξεκινήσετε την αίτησή σας
4. Τα στοιχεία που καταχωρήσατε στο παρελθόν θα εμφανιστούν
5. Ενημερώστε την αίτηση σας
6. Υποβάλετε την αίτηση σας

Ξεχάσατε το κωδικό σας;
1. Ξεκινήστε
2. Πατήστε «Ξέχασα τον Κωδικό Μου»
3. Απαντήστε τις ερωτήσεις και πατήστε «Υποβολή»
4. Θα σας στείλουμε τον κωδικό σας ηλεκτρονικά

Ξεκινήστε | Get Started
Έχετε συμμετάσχει στο Κάθε Σπίτι 6 ή 7 (2013 ή 2014);
1. Ξεκινήστε
2. Συμπληρώστε την φόρμα «Επιστρέφων Συμμετέχοντας»
3. Θα σας στείλουμε τον κωδικό σας και οδηγίες για ενεργοποίηση
του λογαριασμού σας
4. Ενεργοποιείστε τον λογαριασμό σας πατώντας τον σύνδεσμο
που σας έχει σταλεί (email)
5. Πατήστε «Επεξεργασία | Edit» για να ξεκινήσετε την αίτησή σας
6. Τα στοιχεία που καταχωρήσατε στο παρελθόν θα εμφανιστούν
7. Ενημερώστε την αίτηση σας
8. Υποβάλετε την αίτηση σας

Αν έχετε συμμετάσχει στο Κάθε Σπίτι πριν το Κάθε Σπίτι 6 (2013),
παρακαλούμε πηγαίνετε πίσω και πατήστε «Νέος Συμμετέχοντας» από την λίστα.

Ξεκινήστε | Get Started