ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ | Operation Joshua

Προηγούμενοι Συμμετέχοντες

Για να μπείτε στις πληροφορίες από την προηγούμενη αίτησή σας στο Κάθε Σπίτι, παρακαλούμε εισάγετε το email και την ημερομηνία γέννησης από κάτω. Βεβαιωθείτε να ενημερώσετε την αίτησή σας πριν την παραδώσετε στο Κάθε Σπίτι.

*Παρακαλούμε εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αρχικά χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.

Returning Participants

To access your application information from your previous Operation Joshua, please enter your email* and birthdate below. Make sure to review and update your application before submitting it for Operation Joshua.

*Please enter the email address you originally used to create your account.

Υποχρεωτικό | Required.Invalid format.

Γενέθλια* | Birthday*

Υποχρεωτικό | Required.Invalid format.
Υποχρεωτικό | Required.Invalid format.
Υποχρεωτικό | Required.Invalid format.

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα?

Στείλτε μας ένα email στο
info@operationjoshua.org ή καλέστε μας στο
+30 210-777-9845 και θα σας βοηθήσουμε να
το επιλύσετε.


Having trouble?

Send us an email at info@operationjoshua.org
or call us at +30 210-777-9845 and we will help
get it sorted out.


© 2019 Hellenic Ministries